VS 2015 Report Viewer parametrų ir filtro konfigūravimas

  • Sukūrus ataskaitą, reikia įvesti ataskaitos parametrus. Atidarius ataskaitos dizainerį ir pažymėję jos lentelę,  meniu pasirenkame: View- Report Data. Atsidariusiame toolbars‘e ant Parameters – kontekstiniame meniu- „Add parameter...“ - 

Įvedame norimo duomenų tipo parametrus.

  • Filtrui įvesti pasižymime ataskaitos lentelę, ir ant kairio viršutinio kampo su dešiniu iš kontekstinio meniu- „Tablix Properties“: 

  • Atsidarome kortelę „Filters“ . Nurodome „Expression“ – filtro kintamąjį:

  • Paspausdami „fx“ – sukonfigūruojame filtro parametrus: